اطلاعات شخصی
نام کامل تاریخ تولد / /
جنسیت وضعیت تاهل
موبایل رایانامه
تلفن وضعیت سربازی
نشانی
سوابق تحصیلی
نام موسسه محل تاریخ فارغ التحصیلی رشته تحصیلی گرایش مدرک معدل
/
/
/
سوابق شغلی
نام شرکت/سازمان نوع گواهینامه از تا تاکنون
/ /
/ /
/ /
دوره های تخصصی
نام موسسه محل تاریخ فارغ التحصیلی عنوان دوره
/
/
/
زبان های خارجی
نام زبان مهارت خواندن و درک مفاهیم مهارت مکالمه
اطلاعات شغل و تماس را وارد کنید.
عنوان شغل مورد علاقه ۱ عنوان شغل مورد علاقه ۲
توانایی‌های حرفه‌‌ای/شخصی فعالیتهای شغلی گذشته
فعالیتهای شغلی مورد علاقه توضیحات اضافه
نوع همکاری حقوق پیشنهادی تومان