در صورت مشاهده "تاخیر در ترخیص" چه باید کرد؟

در صورت مشاهده تاخیر در ترخیص در بخش رهگیری لطفا با گیرنده خود تماس حاصل نموده تا مدراک لازم را جهت ترخیص کالا به دفتر مقصد تحویل نماید تا روند ترخیص کالای شما سریعتر انجام شود.