وزن حجمی چیست؟  
General questions in Express

وزن حجمی یا ابعادی وزنی است که خطوط هوایی با توجه با ابعاد و حجم بسته برای مرسولات هوایی تعیین میکنند.

روش محاسبه وزن حجمی:

طول*عرض*ارتفاع

وزن حجمی = ----------------------------

5000

تمامی ابعاد باید به سانتیمتر محاسبه شوند.**