دریافت فایل

لطفا فایل مورد نیاز را جهت درخواست ارسال و یا دریافت مرسوله از اینجا دریافت نموده و به دقت پر نمایید.
جهت ارسال درخواست حمل با ما تماس بگیرید.

1 IMPORT REQ FORM-karapost.xls

2 Invoice Sample.xls

3 Introduction.doc

4 packing list.xsl.xlsx