حمل سریع داخلی

 

خدمات تحویل یک روزه داخل کشور گزینه ای مورد اطمینان و مناسب جهت تحویل مرسولات شما در روز بعدی کاری در شهر مورد نظر میباشد. خدمات مذکور فقط قابل ارایه مابین و یا داخل شهرهای مذکور با شعبه فعال کاراپست میباشد. پیگیری لحظه به لحظه مرسولات با استفاده از سرویس پیگیری اینترنتی خدمات داخلی امکان اطلاع سریع و مشاهده نام دریافت کننده کالا کمی پس از تحویل در فراهم نموده است. جهت کسب اطلاع بیشتر لطفا با امور مشتریان تماس حاصل فرمایید.