حمل سریع داخلی

خدمات تحویل یک روزه داخل کشور گزینه ای مورد اطمینان و مناسب جهت تحویل مرسولات شما در روز بعدی کاری در شهر مورد نظر میباشد.

خدمات مذکور فقط قابل ارایه مابین و یا داخل  شهرهای مذکور با شعبه فعال کاراپست میباشد.
پیگیری لحظه با لحظه مرسولات با استفاده از سرویس پیگیری اینترنتی  خدمات داخلی امکان اطلاع سریع و مشاهده نام دریافت کننده کالا کمی پس از تحویل در فراهم نموده است.

جهت کسب اطلاع بیشتر لطفا با امور مشتریان تماس حاصل فرمایید.