دریافت فایل

 

لطفا فایل مورد نیاز را جهت درخواست ارسال و یا دریافت مرسوله از اینجا دریافت نموده و به دقت پر نمایید. جهت ارسال درخواست حمل با ما تماس بگیرید.

1 Invoice Sample.xls
2 Customs Delegation Letter.docx
3 Packing List Sample.xls